ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นายสัญญา ธรรมวงค์
ตำแหน่ง :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 05 มี.ค. 2564,19:27  อ่าน 22 ครั้ง
ชื่อผลงาน : วุฒิบัตร การออกแบบกิจกรรมห้องเรียนภาษาจีนสำหรับเด็กมัธยม(2) 中学汉语课堂活动设计(2)on February 28th, 2021. Has attended PW.Inter Online Workshop, Institute of Academic Development (IAD) สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
รายละเอียดผลงาน
โพสเมื่อ : 05 มี.ค. 2564,19:27   อ่าน 22 ครั้ง