กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายยอห์นชยัณต์ เฉิดฉาย

หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาววันริษา สีทองทุม