ข่าวประชาสัมพันธ์
ตารางเรียนออนไลน์ เริ่ม 14 มิ.ย. 2564 (กรณีพิเศษ) (อ่าน 76) 13 มิ.ย. 64
การจัดการเรียนการสอน แบบ On-site (อ่าน 62) 13 มิ.ย. 64
การใช้งาน zoom สำหรับนักเรียน by Thaikidscom (อ่าน 88) 31 พ.ค. 64
คลังความรู้ออนไลน์ Thai Kid Com-วิทยาการคำนวณ (อ่าน 414) 29 พ.ค. 64
最全汉语拼音练习 多读 多写 多用-แบบฝึกฝนพินอิน ภาษาจีน (อ่าน 183) 07 พ.ค. 64
สมุดลงเวลาปฏิบัติราชการผ่านระบบ Electronics โรงเรียนเซนต์ยอแซฟยานนาวา (เฉพาะครู - บุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2564) (อ่าน 843) 03 พ.ค. 64
30 เม.ย. 2564 ประกาศผลสอบ ป.1-ม.3 ผ่านระบบ "นักเรียนเชคเกรด" ออนไลน์ (อ่าน 1123) 28 เม.ย. 64
รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์ (อ่าน 155) 27 เม.ย. 64
จุดคัดกรอง COVID-19 (อ่าน 304) 31 ม.ค. 64
On Demand เรียนผ่าน Application- Google Classroom Apps บน (Digital Platform Technology-DPT) (อ่าน 895) 19 ม.ค. 64
เรียนรู้แบบ 4 On-แนวทางการปฎิบัติโรงเรียน กทม.ในสถานการณ์ฯ COVID-19 (อ่าน 646) 17 ม.ค. 64
"เงือกน้อย-ฉลามจิ๋ว" Team SJY Swimming Pool กวาดเหรียญ คว้าชัยในการแข่งขันฯ (อ่าน 385) 01 ต.ค. 63
การน้อมนำศาสตร์ ๒ พระราชา สู่สถานศึกษา (รัชกาลที่ ๙ / รัชกาลที่ ๑๐) (อ่าน 433) 30 ส.ค. 63
CODING Kids พิชิตอัลกอริทึ่ม (Computational Thinking) (อ่าน 400) 26 ส.ค. 63
Soft Skills-เสริมทักษะชีวิต การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (Learning New Normal) (อ่าน 678) 08 ส.ค. 63
PLearn วิทยาการคำนวณ ชั้น ม.2- Thai Kid Com @เซนต์ยอแซฟยานนาวา (อ่าน 562) 25 มิ.ย. 63
PLearn วิทยาการคำนวณ ชั้น ม.3- Thai Kid Com @เซนต์ยอแซฟยานนาวา (อ่าน 643) 25 มิ.ย. 63
PLearn วิทยาการคำนวณ ชั้น ม.1- Thai Kid Com @เซนต์ยอแซฟยานนาวา (อ่าน 610) 24 มิ.ย. 63
"ไทยชนะ" @จุดคัดกรอง เซนต์ยอแซฟยานนาวา ตามมาตรการป้องกันฯ "ชีวิตวิถีใหม่-New Normal" (อ่าน 1127) 12 มิ.ย. 63
PLearn-วิทยาการคำนวณ ชั้น ป.6 Thai Kid Com @เซนต์ยอแซฟยานนาวา (อ่าน 1550) 07 มิ.ย. 63
PLearn-วิทยาการคำนวณ ชั้น ป.4 Thai Kid Com @เซนต์ยอแซฟยานนาวา (อ่าน 879) 07 มิ.ย. 63
PLearn-วิทยาการคำนวณ ชั้น ป.5 Thai Kid Com @เซนต์ยอแซฟยานนาวา (อ่าน 854) 07 มิ.ย. 63
เรียน CODING ให้สนุกๆ - Coding Thailand @เซนต์ยอแซฟยานนาวา (อ่าน 748) 30 พ.ค. 63
การสอบวัดระดับ ภาษาจีน-ข้อสอบเกี่ยวกับบทสนทนาในชีวิตประจำวัน ป.3-4-5-6 (อ่าน 1490) 14 เม.ย. 63
PISA Online Test ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA ที่ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ (อ่าน 732) 20 พ.ย. 61
เอกจิรัฏฐ์ พัชรภรณ์กุล เหรียญทองแดง ฟรีสไตล์ 25 เมตร ถ้วยรางวัลนักกีฬาว่ายน้ำยอดเยี่ยม (อ่าน 732) 31 ก.ค. 61