ข่าวประชาสัมพันธ์
On Demand เรียนผ่าน Application- Google Classroom Apps บน (Digital Platform Technology-DPT) (อ่าน 428) 19 ม.ค. 64
รับสมัครครูเอกคอมพิวเตอร์ และครูเอกภาษาอังกฤษ (อ่าน 157) 18 ม.ค. 64
เรียนรู้แบบ 4 On-แนวทางการปฎิบัติโรงเรียน กทม.ในสถานการณ์ฯ COVID-19 (อ่าน 219) 17 ม.ค. 64
สมุดลงเวลาเข้าเรียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(Electronics) ชั้นเรียนออนไลน์ ม.3/1 (อ่าน 59) 15 ม.ค. 64
สมุดลงเวลาเข้าเรียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(Electronics) ชั้นเรียนออนไลน์ ม.1/1 (อ่าน 48) 15 ม.ค. 64
สมุดลงเวลาเข้าเรียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(Electronics) ชั้นเรียนออนไลน์ ม.2/1 (อ่าน 27) 15 ม.ค. 64
สมุดลงเวลาเข้าเรียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(Electronics) ชั้นเรียนออนไลน์ ป.6/2 (อ่าน 40) 15 ม.ค. 64
สมุดลงเวลาเข้าเรียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(Electronics) ชั้นเรียนออนไลน์ ป.6/1 (อ่าน 42) 15 ม.ค. 64
สมุดลงเวลาเข้าเรียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(Electronics) ชั้นเรียนออนไลน์ ป.5/1 (อ่าน 66) 15 ม.ค. 64
สมุดลงเวลาเข้าเรียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(Electronics) ชั้นเรียนออนไลน์ ป.4/1 (อ่าน 61) 15 ม.ค. 64
สมุดลงเวลาเข้าเรียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(Electronics) ชั้นเรียนออนไลน์ ป.3/1 (อ่าน 34) 15 ม.ค. 64
สมุดลงเวลาเข้าเรียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(Electronics) ชั้นเรียนออนไลน์ ป.2/1 (อ่าน 95) 15 ม.ค. 64
สมุดลงเวลาเข้าเรียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(Electronics) ชั้นเรียนออนไลน์ ป.1/1 (อ่าน 40) 15 ม.ค. 64
สมุดลงเวลาเข้าเรียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(Electronics) ชั้นเรียนออนไลน์ อ.3/1 (อ่าน 35) 15 ม.ค. 64
สมุดลงเวลาเข้าเรียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(Electronics) ชั้นเรียนออนไลน์ อ.2/1 (อ่าน 167) 15 ม.ค. 64
สมุดลงเวลาเข้าเรียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(Electronics) ชั้นเรียนออนไลน์ อ.1/1 (อ่าน 49) 15 ม.ค. 64
สมุดลงเวลาเข้าเรียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(Electronics) ชั้นเรียนออนไลน์ เตรียมอนุบาล (อ่าน 15) 15 ม.ค. 64
เรียนเสริมพิเศษ ห้องเรียน on Air-ภาษาไทย สถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาฯ (อ่าน 95) 12 ม.ค. 64
เรียนเสริมพิเศษ ห้องเรียน on Air-ภาษาอังกฤษ จุฬาฯ (อ่าน 100) 12 ม.ค. 64
ชีวิตประจำวัน New Normal to Next Normal (อ่าน 66) 12 ม.ค. 64
สมุดลงเวลาปฏิบัติราชการผ่านระบบ Electronics (เฉพาะครู-บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่) (อ่าน 293) 05 ม.ค. 64
ประกาศปิดเรียน 4-31 ม.ค.2564 ด้วยเหตุพิเศษตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ (อ่าน 41) 04 ม.ค. 64
"ลุ้นโชค" สลากการกุศล 2020 เพื่อหารายได้สมทบทุนปรับปรุง-ซ่อมแซม ห้องน้ำนักเรียนและสนามฟุตซอล (อ่าน 892) 10 พ.ย. 63
เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2563 (อ่าน 123) 03 พ.ย. 63
รับสมัครครูใหม่ เอกภาษาอังกฤษ 1 ตำแหน่ง (อ่าน 205) 23 ต.ค. 63
Smart Watch Cars Competition 2020 (อ่าน 177) 07 ต.ค. 63
"เงือกน้อย-ฉลามจิ๋ว" Team SJY Swimming Pool กวาดเหรียญ คว้าชัยในการแข่งขันฯ (อ่าน 218) 01 ต.ค. 63
การน้อมนำศาสตร์ ๒ พระราชา สู่สถานศึกษา (รัชกาลที่ ๙ / รัชกาลที่ ๑๐) (อ่าน 247) 30 ส.ค. 63
CODING Kids พิชิตอัลกอริทึ่ม (Computational Thinking) (อ่าน 228) 26 ส.ค. 63
Soft Skills-เสริมทักษะชีวิต การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (Learning New Normal) (อ่าน 454) 08 ส.ค. 63
PLearn วิทยาการคำนวณ ชั้น ม.2- Thai Kid Com @เซนต์ยอแซฟยานนาวา (อ่าน 369) 25 มิ.ย. 63
PLearn วิทยาการคำนวณ ชั้น ม.3- Thai Kid Com @เซนต์ยอแซฟยานนาวา (อ่าน 396) 25 มิ.ย. 63
PLearn วิทยาการคำนวณ ชั้น ม.1- Thai Kid Com @เซนต์ยอแซฟยานนาวา (อ่าน 378) 24 มิ.ย. 63
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๓) & (สมศ.ยุคใหม่) (อ่าน 466) 18 มิ.ย. 63
"ไทยชนะ" @จุดคัดกรอง เซนต์ยอแซฟยานนาวา ตามมาตรการป้องกันฯ "ชีวิตวิถีใหม่-New Normal" (อ่าน 930) 12 มิ.ย. 63
แบบประเมินตนเองสำหรับนักเรียนในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 1/2563 (อ่าน 9842) 08 มิ.ย. 63
โรงเรียนในเครือเซนต์ยอแซฟของเรา หลังที่ 9 ของอัครสังฆณฑลท่าแร่-หนองแสง (อ่าน 433) 07 มิ.ย. 63
PLearn-วิทยาการคำนวณ ชั้น ป.6 Thai Kid Com @เซนต์ยอแซฟยานนาวา (อ่าน 1092) 07 มิ.ย. 63
PLearn-วิทยาการคำนวณ ชั้น ป.4 Thai Kid Com @เซนต์ยอแซฟยานนาวา (อ่าน 522) 07 มิ.ย. 63
PLearn-วิทยาการคำนวณ ชั้น ป.5 Thai Kid Com @เซนต์ยอแซฟยานนาวา (อ่าน 532) 07 มิ.ย. 63