ข่าวประชาสัมพันธ์
On Demand เรียนผ่าน Application- Google Classroom Apps บน (Digital Platform Technology-DPT)
* Google Classroom คือ Application for Educations เป็น ห้องเรียน Digital Planet Technology (DPT) 
ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการเรียนรู้/การสอนแบบผสมผสาน หรือบูรณาการ (English for Integrated Studies:EIS)
** ต้องใช้ อีเมล์ Gmail พร้อมรหัสผ่านส่วนตัว - (ยังไม่มีให้สมัคร Gmail  ใหม่เอง)
***ลงชื่อเข้าใช้ Google Apps ที่ www.google.com ผ่าน Web browser ที่ใช้ คือ Google Chrome.
**** เลื่อนหาเลือก Google Classroom >> มุมขวาด้านบน เลือก + Join เข้าร่วมชั้นเรียน
***** ใส่รหัสเข้าชั้นเรียน ตามที่ครูผู้สอน แจ้งผ่าน Line , Facebook, เว็บเพจ ฯลฯ
 

 

สมัครบัญชี Gmail ใหม่ 


1. ลงชื่อเข้าใช้-บัญชี Google ด้วย อีเมล์ Gmail และรหัสส่วนตัวของแต่ละคน
2. เข้าร่วมชั้นเรียน (Join Class) ตามลิงก์ด้านล่าง แยกตามระดับชั้น
3. รหัสเข้าชั้นเรียน แยกตามวิชาและระดับชั้น
https://www.youtube.com/watch?v=cFkdbGGqFoY
 


On Demand เรียนผ่าน Application Google Classroom + Meetout

ภาษาอังกฤษ ม.3
เข้าเรียนออนไลน์ได้ที่ https://classroom.google.com/c/MjU2NzQxODY4OTM1?cjc=7ptwa22 
รหัสเข้าชั้นเรียน คือ 7ptwa22


ภาษาอังกฤษ ม.2
เข้าเรียนออนไลน์ได้ที่  https://classroom.google.com/c/MjU2NzMwNjM2MjMw?cjc=pgcamxv
รหัสเข้าชั้นเรียน คือ pgcamxv


ภาษาอังกฤษ ม.1
เข้าเรียนออนไลน์ได้ที่  https://classroom.google.com/c/NDYzNjQ3MDUxNjla?cjc=lqwhyhe
รหัสเข้าชั้นเรียน คือ lgwhyhe


ภาษาอังกฤษ ป.6/1, ป.6/2
เข้าเรียนออนไลน์ได้ที่  https://classroom.google.com/c/NDY0NTMwODMzMjVa?cjc=bme2sly
รหัสเข้าชั้นเรียน คือ bme2sly

ภาษาอังกฤษ ป.5
เข้าเรียนออนไลน์ได้ที่ https://classroom.google.com/c/MjU2NzY2OTIyMTQ1?cjc=kzdmjuw 
รหัสเข้าชั้นเรียน คือ kzdmjuw


ภาษาอังกฤษ ป.4
เข้าเรียนออนไลน์ได้ที่ https://classroom.google.com/c/MjU2NzY2OTIzMzE4?cjc=pcctama
รหัสเข้าชั้นเรียน คือ pcctama


ภาษาอังกฤษ ป.3
เข้าเรียนออนไลน์ได้ที่ https://classroom.google.com/c/MjU2NzcxMDc5NzE4?cjc=ybpfqgs
รหัสเข้าชั้นเรียน คือ ybpfqgs


ภาษาอังกฤษ ป.2
เข้าเรียนออนไลน์ได้ที่ https://classroom.google.com/c/MjU2NzcxOTY2Nzg3?cjc=tu22cqs
รหัสเข้าชั้นเรียน คือ tu22cqs


ภาษาอังกฤษ ป.1
เข้าเรียนออนไลน์ได้ที่ https://classroom.google.com/c/MjU2NzcxOTY2ODM0?cjc=uhoko3w
รหัสเข้าชั้นเรียน คือ uhoko3w

 

โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 2564,00:00   อ่าน 998 ครั้ง