ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดเทอมใหม่ "วิทยาการคำนวณ"-Thai Kid Com School @เซนต์ยอแซฟยานนาวา


ในปีการศึกษา 2563 นี้ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟยานนาวา
โรงเรียนคาทอลิกในเครืออัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง 
ได้พัฒนาห้องคอมพิวเตอร์ใหม่ และจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ -วิทยาการคำนวณ (Computing Science)
ตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 ของ ไทย คิด คอม (
Thai Kid Com School)
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนด้านวิทยาการเทคโนโลยีอย่างเต็มศักยภาพ..

 


กิจกรรม CODE- ถอดปลั๊ก 15 (Unplugged Activity)
https://studio.code.org/s/course1/stage/15/puzzle/2
 
โพสเมื่อ : 29 พ.ค. 2563,00:00   อ่าน 352 ครั้ง