ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดรับสมัครครู เอกคณิตศาสตร์

โรงเรียนเซนต์ยอแซฟยานนาวา เปิดรับสมัครบุคคลเข้าร่วมงาน ดังต่อไปนี้

1. ครูคณิตศาสตร์ 1 อัตรา
   (สอนทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา)

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีใจรักและมุ่งมั่นที่จะทำงานด้านการศึกษา 
3. เป็นผู้ใฝ่รู้ มีความคิดสร้างสรรค์ 
    พร้อมที่จะพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
4. มีทักษะ ความรู้ในสาขาวิชาที่สอนเป็นอย่างดี

วิธีการสมัครงาน:
สนใจสมัครงานด้วยตัวเอง ที่โรงเรียนเซนต์ยอแซฟยานนาวา 
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-6784044-5

โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 2562,13:38   อ่าน 41 ครั้ง