ข่าวประชาสัมพันธ์
คนเก่ง คว้าแชมป์ว่ายน้ำ "Sirimonkol Mahidol Championship" ครั้งที่ 7
"Sirimonkol Mahidol Championship" ครั้งที่ 7

เมื่อวันจันทร์ที่ 19 กันยายน บาทหลวงพงศ์ศิระ คำศรี และซิสเตอร์ศิริยาภรณ์ ผิวชัย
ได้ร่วมแสดงความยินดีและถ่ายรูปกับบรรดาเด็กนักเรียนจากโรงเรียนเซนต์ยอแซฟยานนาวา
ที่เข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำ "Sirimonkol Mahidol Championship" ครั้งที่ 7
ในวันที่ 17 กันยายน 2565 ณ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล
โดยมีนักเรียนที่ได้รับรางวัล ดังรายการต่อไปนี้
.
การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ
 
· • —– ٠ ✤ ٠ —– • ·
ด.ญ.อุษามณี ช่อทอง 
- ท่าผีเสื้อ 50 เมตร ได้เหรียญทอง
- ท่าฟรีสไตล์ 100 เมตร ได้เหรียญเงิน
- ท่ากบ 50 เมตร ได้เหรียญเงิน
- ท่าฟรีสไตล์ 50 เมตร ได้เหรียญเงิน
- ท่ากรรเชียง 50 เมตร ได้เหรียญทองแดง
- ได้รับถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม ชนะเลิศ รุ่น 14 ปี หญิง
.
· • —– ٠ ✤ ٠ —– • ·
ด.ช.อภิเดช คงคล้าย
- ท่าผีเสื้อ 50 เมตร ได้เหรียญทอง
- ท่าฟรีสไตล์ 50 เมตร ได้เหรียญเงิน
- ท่ากบ 50 เมตร ได้เหรียญเงิน
- ท่ากรรเชียง 50 เมตร ได้เหรียญเงิน
- ผลัดผสม 4x50 เมตร ได้เหรียญเงิน
- ท่าเตะขา 50 เมตร ได้เหรียญทองแดง
.
· • —– ٠ ✤ ٠ —– • ·
ด.ช.นวัชสินฒ์ ตีระพงษ์ศักดิ์
- ท่าฟรีสไตล์ 100 เมตร ลำดับที่ 13 รุ่น 12 ปีชาย
- ท่ากรรเชียง 50 เมตร ลำดับที่ 18 รุ่น 12 ปีชาย
- ท่าผีเสื้อ 50 เมตร ลำดับที่ 13 รุ่น 12 ปีชาย
- ท่ากบ 50 เมตร ลำดับที่ 23 รุ่น 12 ปีชาย
- ท่าฟรีสไตล์  50 เมตร ลำดับที่ 15 รุ่น 12 ปีชาย
.
· • —– ٠ ✤ ٠ —– • ·
ด.ช.กฤตานนท์ ขาวกระจ่าง
- ผลัดผสม 4x50 เมตร ได้เหรียญเงิน
- ท่ากรรเชียง 50 เมตร ได้เหรียญทองแดง
- ท่าเตะขา 50 เมตร ได้เหรียญทองแดง
.
· • —– ٠ ✤ ٠ —– • ·
 ด.ญ.ชญาภา หลักคำ
- ผลัดผสม 4x50 เมตร ได้เหรียญเงิน
- ท่ากรรเชียง 50 เมตร ได้เหรียญเงิน
- ท่าผีเสื้อ 50 เมตร ได้เหรียญทองแดง
.
· • —– ٠ ✤ ٠ —– • ·
 ด.ญ.กชพร มนิลทิพย์
- ผลัดผสม 4x50 เมตร ได้เหรียญเงิน
- ท่ากบ 50 เมตร ได้เหรียญเงิน
- ท่าฟรีสไตล์ 50 เมตร ได้เหรียญทองแดง
.
· • —– ٠ ✤ ٠ —– • ·
 ด.ญ.รักษกานต์ ตีระพงษ์ศักดิ์
- ท่าผีเสื้อ 50 เมตร ได้เหรียญทองแดง
 
โพสเมื่อ : 24 ก.ย. 2565,00:00   อ่าน 320 ครั้ง