ข่าวประชาสัมพันธ์
PLearn วิทยาการคำนวณ ชั้น ม.2- Thai Kid Com @เซนต์ยอแซฟยานนาวา (อ่าน 35) 25 มิ.ย. 63
PLearn วิทยาการคำนวณ ชั้น ม.3- Thai Kid Com @เซนต์ยอแซฟยานนาวา (อ่าน 39) 25 มิ.ย. 63
PLearn วิทยาการคำนวณ ชั้น ม.1- Thai Kid Com @เซนต์ยอแซฟยานนาวา (อ่าน 48) 24 มิ.ย. 63
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๓) & (สมศ.ยุคใหม่) (อ่าน 137) 18 มิ.ย. 63
ผู้ปกครอง ร่วมฉีดพ่นหมอกควันสารเคมีกำจัดยุง พร้อมรับเปิดเทอมใหม่ (อ่าน 152) 18 มิ.ย. 63
คณะผู้ตรวจ-สช. กระทรวงศึกษาธิการฯ เข้าตรวจความพร้อม ก่อนเปิดเทอม ตามมาตรการป้องกันฯ (อ่าน 303) 12 มิ.ย. 63
"ไทยชนะ" @จุดคัดกรอง เซนต์ยอแซฟยานนาวา ตามมาตรการป้องกันฯ "ชีวิตวิถีใหม่-New Normal" (อ่าน 464) 12 มิ.ย. 63
แบบประเมินตนเองสำหรับนักเรียนในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 1/2563 (อ่าน 7689) 08 มิ.ย. 63
1 ก.ค. 2563 เปิดเทอมใหม่ พร้อมสู่ ชีวิตวิถีใหม่-New Normal (อ่าน 210) 07 มิ.ย. 63
โรงเรียนในเครือเซนต์ยอแซฟของเรา หลังที่ 9 ของอัครสังฆณฑลท่าแร่-หนองแสง (อ่าน 178) 07 มิ.ย. 63
PLearn-วิทยาการคำนวณ ชั้น ป.6 Thai Kid Com @เซนต์ยอแซฟยานนาวา (อ่าน 73) 07 มิ.ย. 63
PLearn-วิทยาการคำนวณ ชั้น ป.4 Thai Kid Com @เซนต์ยอแซฟยานนาวา (อ่าน 76) 07 มิ.ย. 63
PLearn-วิทยาการคำนวณ ชั้น ป.5 Thai Kid Com @เซนต์ยอแซฟยานนาวา (อ่าน 164) 07 มิ.ย. 63
เรียน CODING ให้สนุกๆ - Coding Thailand @เซนต์ยอแซฟยานนาวา (อ่าน 251) 30 พ.ค. 63
เปิดเทอมใหม่ "วิทยาการคำนวณ"-Thai Kid Com School @เซนต์ยอแซฟยานนาวา (อ่าน 352) 29 พ.ค. 63
การสอบวัดระดับ ภาษาจีน-ข้อสอบเกี่ยวกับบทสนทนาในชีวิตประจำวัน ป.3-4-5-6 (อ่าน 153) 14 เม.ย. 63
การเรียนการสอน DLTV ของภาคเรียนที่ 1/2563 ในระดับชั้น ม.2 (อ่าน 172) 13 เม.ย. 63
การเรียนการสอน DLTV ของภาคเรียนที่ 1/2563 ในระดับชั้น ม.1 (อ่าน 167) 13 เม.ย. 63
การเรียนการสอน DLTV ของภาคเรียนที่ 1/2563 ในระดับชั้น ม.3 (อ่าน 281) 13 เม.ย. 63
การเรียนการสอน DLTV ของภาคเรียนที่ 1/2563 ในระดับชั้น อ.1 (อ่าน 308) 13 เม.ย. 63
การเรียนการสอน DLTV ของภาคเรียนที่ 1/2563 ในระดับชั้น ป.4 (อ่าน 314) 12 เม.ย. 63
การเรียนการสอน DLTV ของภาคเรียนที่ 1/2563 ในระดับชั้น ป.2 – ป.3 (อ่าน 481) 12 เม.ย. 63
การเรียนการสอน DLTV ของภาคเรียนที่ 1/2563 ในระดับชั้น ป.6 (อ่าน 229) 12 เม.ย. 63
การเรียนการสอน DLTV ของภาคเรียนที่ 1/2563 ในระดับชั้น ป.5 (อ่าน 151) 12 เม.ย. 63
การเรียนการสอน DLTV ของภาคเรียนที่ 1/2563 ในระดับชั้น อ.2 – ป.1 (อ่าน 910) 11 เม.ย. 63
แบบฝึกทักษะและทบทวนบทเรียนออนไลน์ในระหว่างปิดเทอม (อ่าน 354) 09 เม.ย. 63
สอนและเชิญชวนทำ กระจังปูองกันใบหน้า-“เฟสชิว” (Face Shield) (อ่าน 572) 04 เม.ย. 63
ศูนย์การเรียนรู้ด้วยระบบดิจิทัล สช.(OPEC Digital Learning Center: ODLC) (อ่าน 642) 31 มี.ค. 63
สแกน QR Code เข้าระบบสมัครนักเรียนออนไลน์ (Student Admission System) 2563 (อ่าน 132) 25 มี.ค. 63
การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563 แบบออนไลน์ (Online) (อ่าน 465) 18 มี.ค. 63
ป.1 สอบ RT(Reading Test) คะแนนสูงสุด 49 คะแนน จากคะแนนเต็ม 50 (อ่าน 122) 06 มี.ค. 63
มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) - สถานการณ์ฉุกเฉิน (อ่าน 318) 25 ก.พ. 63
เซนต์ยอแซฟยานนาวา ได้รับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย ในระดับ ดี (อ่าน 100) 17 ก.พ. 63
ด.ญ.อุษามณี ช่อทอง คว้ารางวัลนักกีฬาว่ายน้ำยอดเยี่ยมอันดับ 1 (5 เหรียญทอง) (อ่าน 141) 15 ก.พ. 63
สอบการอ่านออกเสียง ชั้น ป.1 (อ่าน 74) 12 ก.พ. 63
6 ก.พ.2563 ทัศนศึกษาชั้น อ.1-ป.3 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (อ่าน 130) 05 ก.พ. 63
SJY Clean Care - รักษ์สะอาด "ล้างมือ ให้สะอาด" (อ่าน 259) 04 ก.พ. 63
ภาพกิจกรรม "เซนต์ยอแซฟสัมพันธ์ 2019" (อ่าน 168) 22 ธ.ค. 62
ขออนุโมทนาบุญ ผู้ปกครอง นักเรียนที่บริจาคในงาน (อ่าน 578) 19 ธ.ค. 62
VTR วีดีทัศน์แนะนำโรงเรียนเซนต์ยอแซฟยานนาวา 25562 (อ่าน 344) 14 มิ.ย. 62