ภาพกิจกรรม
กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ และศาสนสัมพันธ์ในโรงเรียน ทุกวันศุกร์ต้นเดือน
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟยานนาวา
จัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระโอกาสวันศุกร์ต้นเดือน

และเสวนาศาสนสัมพันธ์ ระหว่างศาสนาคริสต์และอิสลาม
ซึ่งเรียนรู้คำสอนที่ดีของกันและกัน

เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในบทบาทหน้าที่ของตนเอง
โพสเมื่อ : 05 ส.ค. 2565,11:25   อ่าน 318 ครั้ง