ภาพกิจกรรม
วันภาษาไทยแห่งชาติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟยานนาวา
ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์ภาษาไทย ระหว่างวันที่ 22-26 กรกฎาคม 2562
และวันภาษาไทยแห่งชาติ ในวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562..

โดยมีการประกวดตัวละครในวรรณคดีไทย
การแข่งขันตอบปัญหาสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ในระดับ ป.1-3, ป.4-6 และ ม.1-3
การแสดงต่างๆ ของนักเรียนบนเวที ฯลฯ
เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข


ท่านสามารถติดตามภาพกิจกรรมได้ที่นี่ หรือ ทางเพจทางการของโรงเรียน
" โรงเรียนเซนต์ยอแซฟยานนาวา I St.Joseph Yannawa School" ครับ
โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 2562,22:29   อ่าน 60 ครั้ง