ภาพกิจกรรม
ค่ายคุณธรรม นำความสุข
ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟยานนาวา
จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม "ค่ายคุณธรรม นำความสุข" 

ในระดับชั้นอนุบาล 1-3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 
ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
ณ หอประชุม อาคารเซนต์โยเซฟ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟยานนาวา

โดยความอนุเคราะห์จาก สามเณรใหญ่อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง
@วิทยาลัยแสงธรรม ต.ท่าข้าม อ.สามพราน จ.นครปฐม

...นักเรียนแต่งกาย เสื้อยืดสีขาว-กางเกงพละ...เลิกเรียน 16.30 น.
...คณะครูแต่งกายชุดวันศุกร์..

ท่านสามารถติดตามภาพกิจกรรมได้ที่นี่ หรือ ทางเพจทางการของโรงเรียน
" โรงเรียนเซนต์ยอแซฟยานนาวา I St.Joseph Yannawa School" ครับ
โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 2562,22:26   อ่าน 55 ครั้ง