ภาพกิจกรรม
ฐานเรียนรู้อย่างมีความสุข
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟยานนาวา
ได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 2561 ในวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561
โดยมีกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนอย่างมีความสุข โดยเน้นวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตในด้านต่างๆ
ภายใต้คำขวัญที่ว่า "จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตกับวิทยาศาสตร์"


โดยมีบาทหลวงสุรชาติ  มุลสุทธิ ผู้จัดการโรงเรียนเซนต์ยอแซฟยานนาวา เป็นประธาน เปิดงาน..
ซิสเตอร์ทิพย์ภาพร  งอยหล้า ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมเป็นประธานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นฐานต่างๆ
และซิสเตอร์อรอนงค์  ถินวัลย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมเป็นเกียรติในงาน

นักเรียนได้เรียนรู้นอกห้องเรียนอย่างมีความสุข ด้วยกิจกรรมการแสดงต่างๆ Science Show 
กิจกรรมฐานการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการจริง และกิจกรรมการพับเครื่องบินกระดาษแบบใหม่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาได้ร่วมศึกษาดูงานฐานความรู้ต่างๆ ในงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2561 
ที่เมืองทองธานี แล้วกลับมาขยายผลแก่น้องๆ โดยร่วมเป็นทีมวิทยากรประจำฐานต่างๆ ได้อย่างดีนักเรียนได้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ทางโรงเรียนเซนต์ยอแซฟยานนาวา ได้จัดขึ้นเป็นพิเศษในปีนี้ อย่างมีความสุข

โพสเมื่อ : 01 ก.ย. 2561,10:50   อ่าน 843 ครั้ง