ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
14 ก.พ. 66 วันวาเลนไทน์ Valentine's Day
16 ม.ค. 66 วันครู
ฝ่่ายกิจการนักเรียน
16 ม.ค. 66 ถึง 18 ม.ค. 66 เข้าค่ายลูกเสืือ-เนตรนารีสามัญ/สามัญรุ่นใหญ่
ฝ่่ายกิจการนักเรียน
07 ม.ค. 66 วันเด็กแห่งชาติ
ฝ่่ายกิจการนักเรียน
02 ม.ค. 66 วันหยุดชดเชย
01 ม.ค. 66 วันขึ้นปีใหม่
31 ธ.ค. 65 วันสิ้นปี
30 ธ.ค. 65 วันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษฯ
23 ธ.ค. 65 พิธีมิสซาวันคริสต์มาส
ฝ่่ายกิจการนักเรียน
05 ธ.ค. 65 หยุดเรียนวันพ่อแห่งชาติ วันดินโลก
ฝ่ายวิชาการ
02 ธ.ค. 65 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
ฝ่่ายกิจการนักเรียน
25 พ.ย. 65 วันมหาธีรราชเจ้า
ฝ่่ายกิจการนักเรียน
08 พ.ย. 65 วันลอยกระทง
ฝ่่ายกิจการนักเรียน
08 ต.ค. 65 ถึง 31 ต.ค. 65 ปิดภาคเรียนที่ 1/2565
ฝ่ายวิชาการ
06 ต.ค. 65 ถึง 07 ต.ค. 65 สอบปรับคะแนนระดับชัั้น ป.4-ม.3
ฝ่ายวิชาการ
03 ต.ค. 65 ถึง 05 ต.ค. 65 สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2565
ชุดนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
18 ส.ค. 65 วันวิทยาศาสตร์
ฝ่ายวิชาการ
12 ส.ค. 65 หยุดเรียนวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ
ฝ่ายวิชาการ
29 ก.ค. 65 วันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษฯ
28 ก.ค. 65 หยุดเรียนวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
ฝ่ายวิชาการ
25 ก.ค. 65 ถึง 27 ก.ค. 65 สอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ชุดนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
15 ก.ค. 65 วันหยุดราชการกรณีพิเศษ
14 ก.ค. 65 หยุดเรียนวันเข้าพรรษา
ฝ่ายวิชาการ
13 ก.ค. 65 หยุดเรียนวันอาสาฬหบูชา
ฝ่ายวิชาการ
12 ก.ค. 65 เข้าค่่ายคุณธรรม
วัดยานนาวา ฝ่่ายกิจการนักเรียน
11 ก.ค. 65 ถึง 12 ก.ค. 65 วันแห่เทียนจำนำพรรษา / วันอาสาฬหบูชา / วันเข้าพรรษา
วัดยานนาวา / ชุดนักเรียน ฝ่่ายกิจการนักเรียน
01 ก.ค. 65 วันสถาปนาลูกเสือ
ฝ่่ายกิจการนักเรียน
01 ก.ค. 65 สวดมนต์ทุกวันศุกร์ต้นเดือน
หอประชุม ฝ่่ายกิจการนักเรียน
24 มิ.ย. 65 วันสุนทรภู่่
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟยานนาวา ฝ่ายวิชาการ
16 มิ.ย. 65 พิธีไหว้ครู / ต้อนรับน้องใหม่
หอประชุม / ชุดนักเรียน ฝ่่ายกิจการนักเรียน
03 มิ.ย. 65 หยุดเรียนวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
ฝ่ายวิชาการ
02 มิ.ย. 65 พิธีมิสซาเปิดปีการศึกษา 2565
หอประชุม / ชุดนักเรียน ฝ่่ายกิจการนักเรียน
28 พ.ค. 65 ปฐมนิเทศผู้ปกครอง
ฝ่่ายกิจการนักเรียน
19 พ.ค. 65 ปฐมนิเทศนักเรียน
หอประชุม ฝ่่ายกิจการนักเรียน
17 พ.ค. 65 เปิดเรียน On-site ภาคเรียนที่ 1/2565
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟยานนาวา/ ชุดนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
07 พ.ค. 65 ฺBig Cleaning Day 1 เตรียมเปิดเรียน On-site ครั้งที่ 1
หอประชุม และโรงอาหาร ครู บุคลากร และพนักงาน จิตอาสา (ชุดทำงาน) บริหารงานทั่วไป- ครูสมพร ชวะโนทย์
02 พ.ค. 65 ถึง 06 พ.ค. 65 ;วันซื้ออุปกรณ์การเรียน-หนังสือเรียน ทุกระดับชั้น
ผู้ปกครองมาชำระเงินที่ห้องธุรการ  ส่วนอุปกรณ์การเรียนและหนังสือแบบเรียน รับวันเปิดเทอม

หากติดธุุระ ไม่่สามารถมาในวัน เวลา ดังกล้าวได้..
สามารถติดต่อซื้อ ที่ห้องธุรการภายหลัง ก่อนเปิดเทอมได้
ตั้งแต่จันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 08.30 น. ถึง 16.00 น. โทร. 0-267884044-5
ห้องธุรการ / ชุดสุภาพ ฝ่ายวิชาการ