ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
12 เม.ย. 62 ถึง 13 เม.ย. 62 วันสงกรานต์
ครูพรรณี มิ่งขวัญ งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
16 มี.ค. 62 วันบัณฑิตน้อย / อำลาสถาบัน
ครูพรรณี มิ่งขวัญ งานระดับชั้น
01 มี.ค. 62 พิธีบูชามิสซาโมทนาคุณโอกาสปิดปีการศึกษา 2561 (ชื่นชมยินดี / ขอขมา)
ฝ่ายกิจการนักเรียน
25 ก.พ. 62 ถึง 01 มี.ค. 62 สอบนอกตารางปลายภาคเรียนที่ 2/2561 ชั้น ป.1-ม.3
ฝ่ายวิชาการ
22 ก.พ. 62 วันขอขมา / วันชื่นชมยินดี
มัธยมศึกษาปีที่ 2 และสภานักเรียน งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
21 ก.พ. 62 เลือกตั้งประธานสภานักเรียน ปีการศึกษา 2562
ครูบังอร ศรีชัยนาท งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
14 ก.พ. 62 กิจกรรมวันวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ
02 ก.พ. 62 สอบ O-NET ของนักเรียนชั้น ป.6
ฝ่ายกิจการนักเรียน
02 ก.พ. 62 ถึง 03 ก.พ. 62 สอบ O-NET ของนักเรียนชั้น ม.3
ฝ่ายวิชาการ
28 ม.ค. 62 ถึง 30 ม.ค. 62 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้น ป.4-ม.3
ฝ่ายกิจการนักเรียน
16 ม.ค. 62 หยุดเรียนวันครู
ฝ่ายวิชาการ
14 ม.ค. 62 ถึง 17 ม.ค. 62 สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2561 ชั้น ป.1-ม.3
ฝ่ายวิชาการ
14 ม.ค. 62 ถึง 18 ม.ค. 62 สอบประเมินพัฒนาการกลางภาคเรียนที่ 2/2561 ชั้นอนุบาลปีที่ 1-3
ฝ่ายวิชาการ
11 ม.ค. 62 กิจกรรมวันเด็ก
มาสเซอร์สัญญา ธรรมวงค์ งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
07 ม.ค. 62 ถึง 11 ม.ค. 62 สอบนอกตารางกลางภาคเรียนที่ 2/2561 ชั้น ป.1 - ม.3
ฝ่ายวิชาการ
03 ม.ค. 62 เปิดเรียนตามปกติ(หลังปีใหม่)
ฝ่ายวิชาการ
01 ม.ค. 62 วันปีใหม่ (New Year's Day)
ฝ่ายวิชาการ
31 ธ.ค. 61 วันสิ้นปี (New Year's Eve)
ฝ่ายวิชาการ
25 ธ.ค. 61 วันพระคริสตสมภพ วันคริสต์มาส (Christmas Day)
ฝ่ายกิจการนักเรียน
22 ธ.ค. 61 คริสต์มาสแฟร์ 2561 (Christmas Fair 2018) คริสต์มาสสัมพันธ์ รำลึกความหลัง วสพ.-ซยย. 55 ปี
ชุดสุภาพ โทนสีแดง-เขียว คริสต์มาสแฟนซี ครูเบญจรัตน์ ตรางา งานชุมชนสัมพันธ์
22 ธ.ค. 61 ถึง 01 ม.ค. 62 หยุดเรียน (เรียนรู้ประสบการณ์กับครอบครัว)
ฝ่ายวิชาการ
21 ธ.ค. 61 กิจกรรมวันคริสต์มาสและปีใหม่-สำหรับนักเรียนและบุคลากร
ฝ่ายกิจการนักเรียน
10 ธ.ค. 61 วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ (Constitution Day)
ฝ่ายวิชาการ
05 ธ.ค. 61 วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ
ฝ่ายวิชาการ
04 ธ.ค. 61 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
มาสเซอร์สัญญา ธรรมวงค์ งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
28 พ.ย. 61 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้น ป.1-3
มาสเซอร์วันชัย คงสุวรรณ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
23 พ.ย. 61 วันมหาธีรราชเจ้า
มาสเซอร์วันชัย คงสุวรรณ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
22 พ.ย. 61 วันลอยกระทง
ครูพรรณี มิ่งขวัญ งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
02 พ.ย. 61 ประกาศผลสอบภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 นักเรียนทุกระดับชั้น
ฝ่ายวิชาการ
29 ต.ค. 61 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561*
*  หากตารางกิจกรรมนี้ มีการเปลี่ยนแปลง จะแจ้งให้ทราบต่อไป
    โปรดติดตามข่าวด่วน ทางเฟสบุ๊ค โรงเรียนเซนต์ยอแซฟยานนาวา
   หรือ ทางเว็บไซต์ของเรานี้ ในข่าวประชาส้มพันธ์ www.sjy.ac.th

ฝ่ายวิชาการ
23 ต.ค. 61 วันปิยมหาราช
ฝ่ายวิชาการ
15 ต.ค. 61 ชดเชยวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ฝ่ายวิชาการ
13 ต.ค. 61 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ฝ่ายวิชาการ
06 ต.ค. 61 ถึง 28 ต.ค. 61 ปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ฝ่ายวิชาการ
04 ต.ค. 61 กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ฝ่ายวิชาการ
04 ต.ค. 61 ถึง 05 ต.ค. 61 สอบซ่อมวิชาหรือตัวชี้วัดที่นักเรียนไม่ผ่าน (ป.4 - ม.3)
ฝ่ายวิชาการ
01 ต.ค. 61 ถึง 03 ต.ค. 61 สอบประเมินพัฒนาการปลายภาคเรียนที่ 1/2561 ชั้นอนุบาลปีที่ 1-3
ฝ่ายวิชาการอนุบาล
01 ต.ค. 61 ถึง 03 ต.ค. 61 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561 ชั้น ป.1-ม.3
ชุดนักเรียน ตามระเบียบ ฝ่ายวิชาการ
27 ก.ย. 61 เริ่มใช้ระบบ EPS "เซนต์ยอแซฟยานนาวา 4.0" (Saint Joseph Yannawa 4.0)
ฝ่ายวิชาการ
24 ก.ย. 61 ถึง 28 ก.ย. 61 สอบนอกตารางปลายภาคเรียนที่ 1/2561 ชั้น ป.1-ม.3
ฝ่ายวิชาการ
20 ก.ย. 61 ถึง 21 ก.ย. 61 กีฬาสีภายในโรงเรียนเซนต์ยอแซฟ ยานนาวา
มาสเซอร์วันชัย คงสุวรรณ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
14 ก.ย. 61 ประชุมสีต่างๆ เพื่อซักซ้อม จัดเตรียมกิจกรรมภายใน - คาบชุมนุม
มาสเซอร์วันชัย คงสุวรรณ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
07 ก.ย. 61 ฉลองบังเกิดแม่พระ
มาสเซอร์ยอห์นชยันต์ เฉิดฉาย งานอภิบาลและแพร่ธรรม
13 ส.ค. 61 หยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ฝ่ายวิชาการ
10 ส.ค. 61 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
ครูเบญจรัตน์ ตรางา งานชุมชนสัมพันธ์
30 ก.ค. 61 หยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ฝ่ายวิชาการ
28 ก.ค. 61 วันเข้าพรรษา (Buddhist Lent Day)
ครูพรรณี มิ่งขวัญ งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
27 ก.ค. 61 วันอาสาฬหบูชา (Asarnha Bucha Day)
ครูพรรณี มิ่งขวัญ งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
26 ก.ค. 61 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ครูพรรณี มิ่งขวัญ งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
20 ก.ค. 61 วันแห่เทียนพรรษา และค่ายคุณธรรมจริยธรรม ณ วัดยานนาวา
ฝ่ายกิจการนักเรียน
29 มิ.ย. 61 วันสถาปนาลูกเสือ
มาสเซอร์วันชัย คงสุวรรณ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
26 มิ.ย. 61 วันสุนทรภู่ วันภาษาไทย และกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด
ฝ่ายกิจการนักเรียน
14 มิ.ย. 61 พิธีไหว้ครู (วันมุฑิตาจิต) / ต้อนรับน้องใหม่
ครูพรรณี มิ่งขวัญ งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
02 มิ.ย. 61 ประชุมผู้ปกครอง
01 มิ.ย. 61 มิสซาวันศุกร์ต้นเดือน, สวดมนต์ต้นเดือน
มิสซาศุกร์ต้นเดือน (นักเรียนคาทอลิก)วัดแม่พระประจักษ์ เมืองลูร์ดส์ และสวดมนต์ไหว้พระต้นเดือน (นักเรียนพุทธ) หอประชุมเซนต์ยอแซฟยานนาวา ฝ่ายกิจการนักเรียน
29 พ.ค. 61 วันวิสาขบูชา
25 พ.ค. 61 มิสซาเปิดปีการศึกษา 2561
24 พ.ค. 61 เลือกชุมนุม ป.1-3, ป.4-6, ม.1-3
ฝ่ายกิจการนักเรียน
18 พ.ค. 61 ปฐมนิเทศนักเรียน 2561
17 พ.ค. 61 เลือกกลุ่ม STREAMSS ศึกษา ตามระดับชั้น ป.1-3, ป.4-6, ม.1-3
ฝ่ายวิชาการ
16 พ.ค. 61 เปิดปีการศึกษา 2561