ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
14 ก.พ. 66 วันวาเลนไทน์ Valentine's Day
ภาษาต่างประเทศ
16 ม.ค. 66 วันครู
ฝ่่ายกิจการนักเรียน
03 ม.ค. 66 เปิดเรียนหลังปีใหม่
ฝ่ายวิชาการ
02 ม.ค. 66 วันหยุดชดเชย
01 ม.ค. 66 วันขึ้นปีใหม่
31 ธ.ค. 65 วันสิ้นปี
27 ธ.ค. 65 กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ Family Day
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร
27 ธ.ค. 65 ถึง 02 ม.ค. 66 วันหยุดเรียนเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่
26 ธ.ค. 65 พิธีมิสซาวันคริสต์มาส / Christmas Joy
ฝ่่ายกิจการนักเรียน
24 ธ.ค. 65 กิจกรรมวันคริสต์มาสจอย (Christmas Joy 2022)
ฝ่ายกิจการนักเรียน
02 ธ.ค. 65 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
ฝ่่ายกิจการนักเรียน
30 พ.ย. 65 กิจกรรมวันวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ
25 พ.ย. 65 วันมหาธีรราชเจ้า
ฝ่่ายกิจการนักเรียน
08 พ.ย. 65 วันลอยกระทง
ฝ่่ายกิจการนักเรียน
01 พ.ย. 65 เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ฝ่ายวิชาการ
03 ต.ค. 65 ถึง 05 ต.ค. 65 สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ชุดนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
26 ก.ย. 65 ถึง 30 ก.ย. 65 สอบนอกตารางปลายภาคเรียนที่ 1/2565
ฝ่ายวิชาการ
20 ก.ย. 65 ตลาดนัดพอเพียง
ฝ่ายวิชาการ
18 ส.ค. 65 สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ / ค่ายคณิตศาสตร์
ฝ่ายวิชาการ
18 ส.ค. 65 วันวิทยาศาสตร์
ฝ่ายวิชาการ
12 ส.ค. 65 หยุดเรียนวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ
ฝ่ายวิชาการ
11 ส.ค. 65 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
ฝ่ายกิจการนักเรียน
29 ก.ค. 65 วันหยุดราชการกรณีพิเศษ ตามมติ ครม.
28 ก.ค. 65 หยุดเรียนวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
ฝ่ายวิชาการ
27 ก.ค. 65 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ
ชุดนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
15 ก.ค. 65 วันหยุดราชการกรณีพิเศษ ตามมติ ครม.
14 ก.ค. 65 หยุดเรียนวันเข้าพรรษา
ฝ่ายวิชาการ
13 ก.ค. 65 หยุดเรียนวันอาสาฬหบูชา
ฝ่ายวิชาการ
11 ก.ค. 65 ถึง 12 ก.ค. 65 วันแห่เทียนจำนำพรรษา / วันอาสาฬหบูชา / วันเข้าพรรษา
วัดยานนาวา / ชุดนักเรียน ฝ่่ายกิจการนักเรียน
08 ก.ค. 65 เข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม
หอประชุม ฝ่่ายกิจการนักเรียน
01 ก.ค. 65 วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
ฝ่่ายกิจการนักเรียน
01 ก.ค. 65 มิสซาสวดมนต์ทุกวันศุกร์ต้นเดือน
หอประชุม ฝ่่ายกิจการนักเรียน
24 มิ.ย. 65 วันสุนทรภู่่
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟยานนาวา ฝ่ายวิชาการ
16 มิ.ย. 65 พิธีไหว้ครู / ต้อนรับน้องใหม่
หอประชุม / ชุดนักเรียน ฝ่่ายกิจการนักเรียน
14 มิ.ย. 65 ถ่ายภาพทำ Smart Card
ฝ่ายวิชาการ
13 มิ.ย. 65 ตรวจสุขาภิบาลอาหาร
บริหารงานทั่วไป
03 มิ.ย. 65 หยุดเรียนวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
ฝ่ายวิชาการ
30 พ.ค. 65 พิธีมิสซาเปิดปีการศึกษา 2565
หอประชุม / ชุดนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน
28 พ.ค. 65 ปฐมนิเทศผู้ปกครอง
ฝ่่ายกิจการนักเรียน
19 พ.ค. 65 ปฐมนิเทศนักเรียน
หอประชุม ฝ่่ายกิจการนักเรียน
17 พ.ค. 65 เปิดเรียน On-site ภาคเรียนที่ 1/2565
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟยานนาวา/ ชุดนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
07 พ.ค. 65 ฺBig Cleaning Day 1 เตรียมเปิดเรียน On-site ครั้งที่ 1
หอประชุม และโรงอาหาร ครู บุคลากร และพนักงาน จิตอาสา (ชุดทำงาน) บริหารงานทั่วไป- ครูสมพร ชวะโนทย์
02 พ.ค. 65 ถึง 06 พ.ค. 65 ;วันซื้ออุปกรณ์การเรียน-หนังสือเรียน ทุกระดับชั้น
ผู้ปกครองมาชำระเงินที่ห้องธุรการ  ส่วนอุปกรณ์การเรียนและหนังสือแบบเรียน รับวันเปิดเทอม

หากติดธุุระ ไม่่สามารถมาในวัน เวลา ดังกล้าวได้..
สามารถติดต่อซื้อ ที่ห้องธุรการภายหลัง ก่อนเปิดเทอมได้
ตั้งแต่จันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 08.30 น. ถึง 16.00 น. โทร. 0-267884044-5
ห้องธุรการ / ชุดสุภาพ ฝ่ายวิชาการ