รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นายทินรัตน์​ ศรีสวัสดิ์​ (บอล)
ปีที่จบ : 2552   รุ่น : 3
อีเมล์ : Thinnarat.ball@gmail.com​
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : ธนาคาร​สแตนดาร์ด​ชาร์เตอร์​
ตำแหน่ง : Office​ boy
ที่อยู่ที่ทำงาน

: ธนาคาร​สแตนดาร์ด​ชาร์เตอร์​เลขที่​100​อาคาร​สาทร​นคร​ทาวเวอร์​ตึก​3​ชั้น​14​บี​แผนก​หุ้น​ถนน​สาทร​เหนือ​สีลม​บางรัก​กทม​

วันที่บันทึกข้อมูล : 23 มี.ค. 2563,13:01 น.   หมายเลขไอพี : 27.55.67.51


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล